Mức độ 2  Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 2.001322.000.00.00.H50

Lượt xem: 40
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn đập, hồ thuỷ điện
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

 • - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Công Thương.

 • - Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

 • - Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản đồ hiện trạng công trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Dự thảo quy trình; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp