Mức độ 2  Cấp số tiếp nhận Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm - Ký hiệu thủ tục: QTR-274775

Lượt xem: 261
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Địa chỉ: Số 91 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Điện thoại: 053 3 609307;                  Fax: 053 3 551729 - Có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua hệ thống bưu chính.
Lĩnh vực Mỹ phẩm
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí công bố theo quy định (Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Cấp số tiếp nhận hồ sơ công bố

Phí

Phí, lệ phí: Phí Công bố chất lượng mỹ phẩm (sản phẩm mỹ phẩm): 500.000 đồng/Hồ sơ (Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính )

Lệ phí

Phí, lệ phí: Phí Công bố chất lượng mỹ phẩm (sản phẩm mỹ phẩm): 500.000 đồng/Hồ sơ (Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính )

Căn cứ pháp lý


Thông tư 06/2011/TT-BYT
Quyết định 59/2008/QĐ-BTC


 - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Bộ phận “Một cửa” kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi; sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Doanh nghiệp xử lý;

- Bước 3: Trả kết quả.- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Phụ lục 01-MP); - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp); - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam. (Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên); - Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS): + CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn. Trường hợp CFS không nêu thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp; + CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; - Dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);File mẫu:

- Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam;

- Việc công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng của sản phẩm) phải đáp ứng hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm (hướng dẫn tại Phụ lục số 03-MP).

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp