CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2017 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
61 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
62 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ hạt nhân
63 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt
64 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống) Đường sắt
65 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt Đường sắt
66 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
67 Mức độ 2 Mức độ 2 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
68 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia Đường thủy nội địa
69 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát Đường thủy nội địa
70 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
71 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Khoa học công nghệ
72 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
73 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
74 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Khoa học công nghệ
75 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Khoa học công nghệ