CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2017 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
31 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
32 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế
33 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Thương mại quốc tế
34 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế
35 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệp
36 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới Xuất nhập khẩu
37 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
38 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
40 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
43 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân