CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 31 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác