CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 20 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Karaoke, Vũ trường
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Nghệ thuật biểu diễn
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
9 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Thể dục thể thao
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Thể dục thể thao
13 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Thể dục thể thao
14 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Mỹ thuật triển lãm và nhiếp ảnh
15 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành