CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 38 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, In và Phát hành
6 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
7 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, In và Phát hành
8 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, In và Phát hành
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, In và Phát hành
11 Mức độ 4 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
13 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử