CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Cấp Tỉnh) Thú y
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật
9 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ thực vật
10 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
11 Mức độ 3 Mức độ 3 Xóa đăng ký tàu cá Thủy sản
12 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y