CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Lao động ngoài nước
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Lao động ngoài nước
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng Lao động ngoài nước
6 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động ngoài nước
7 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký Hợp đồng cá nhân Lao động ngoài nước
8 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp