CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế Xây dựng
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng do bị rách, nát hoặc bị mất Xây dựng