CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 71 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Đường bộ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quố tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã Đường bộ
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Đường bộ
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Đường bộ